AJUTS PER A MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DE SUPORT CURS 2019/2020

Benvolguts i benvolgudes,

Us informem de l’aprovació del “programa d’ajuts  per a material escolar
i activitats de suport a la normalització educativa per al curs 2019-20.”

Com a documents adjunts trobareu:

– El document de la convocatòria: programa dels ajuts.

– El full de sol·licitud per a les famílies.

És molt important fer servir els models de sol·licitud de la
convocatòria. No es podran acceptar d’altres diferents.

Us recordem que és requisit indispensable per optar a l’ajut, que
l’alumne/a estigui empadronat a la ciutat de Manresa. Per tant no es
poden recollir sol·licituds que no compleixin aquest requisit

Com a novetat per aquest curs, veureu que no cal adjuntar la fotocòpia
de la documentació (DNI i llibre de família) en el cas d’alumnes que ja
hagin estat beneficiaris de l’ajut el curs anterior (2018-19).

La data màxima de presentació de sol·licituds és el dijous 4 de juliol. No es
podrà acceptar sol·licituds fora d’aquest termini especificat a la
convocatòria.