Preinscripcions 2n cicle Ed. Infantil (P3, P4 i P5), Primària i Secundària

LLISTAT D’ALUMNES ADMESOS A LA SALLE MANRESA

Dilluns, 20 de juny, enviarem la documentació de la matrícula per correu electrònic (a l’adreça que heu fet constar a la preinscripció).

Període de matrícula: del 21 al 29 de juny.

LLISTA D’ESPERA

PRESINCRIPCIONS PRESENTADES A LA SALLE MANRESA AMB L’ESCOLA QUE ELS HI HA ESTAT ASSIGNADA

Presentació de reclamacions: 13, 14 i 15 de juny de 2022:

Aquelles famílies que vulguin presentar reclamació ho haurien de fer a través d’un d’aquests tres procediments per ordre de prioritat:

1. A través de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa, fent ús de l’enllaç:

http://www.manresa.cat/web/menu/4356-preinscripcio-escolar

2. Demanant hora a l’OME per tal de fer el tràmit de manera presencial.

3. Presentant la reclamació en el vostre centre (centre demanat en 1a opció). Per presentar la reclamació en paper hi ha dos impresos: per a alumnes que han obtingut destí no desitjat, i un per a alumnes sense cap destí. El centre ha de fer arribar el paper impresos omplerts a l’OME abans d’acabar el dia 15 de juny.

Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle Educació Infantil i Primària : Del 7 al 21 de març

Presentació i/o modificació de sol·licituds Educació Secundària Obligatòria : Del 9 al 21 de març

És molt important que respectis les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora d’obtenir la plaça.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Número de desempat és 1.013

OFERTA DE PLACES PER AL CURS 2022/2023: