PREINSCRIPCIONS CURS 2020/2021

PREINSCRIPCIONS 2020/201

INFORMACIÓ I CONTACTE:

preinscripcions@manresa.lasalle.cat

938740351: de dilluns a divendres, de 9h a 13h i de 15h a 17h

Batxillerat a La Salle Manresa

Ja pots fer la teva reserva de plaça per al curs 2020/2021!

Envia un correu electrònic a jmassegu@lasalle.cat o a lasallemanresa@lasalle.cat

Preinscripcions de P3 a 4t d’ESO

La preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig

  • Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 a partir de possibilitats diverses.

Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat.

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a preinscripcions@manresa.lasalle.cat

  • CASOS EXCEPCIONALS: Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs.

Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció a través de l’adreça preinscripcions@manresa.lasalle.cat

Atès que aquests només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció,  no serà possible realitzar visites als centres.

  • L’horari d’atenció per les preinscripcions presencials serà de les 9 del matí a les 13.30 hores del migdia, en intervals de vint minuts per atendre cada procés. No s’atendran peticions ni consultes sense cita prèvia.
  • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf
  • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants
  • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Documentació i criteris de prioritat

OFERTA DE PLACES DE P3 A 4T D’ESO – CURS 2020/2021:

OFERTA DE PLACES

PREINSCRIPCIONS LLAR D’INFANTS

Calendari presentació: del 13 i el 22 de maig

Sol·licitud la preinscripció:

Documentació a adjuntar amb la sol·licitud:

  1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  2. Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  3. Si en té, original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.
  4. Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem.

Enviar sol·licitud de preinscripció i documentació a: preinscripcions@manresa.lasalle.cat