PREINSCRIPCIONS CURS 2020/2021

PREINSCRIPCIONS 2020/201

INFORMACIÓ I CONTACTE: preinscripcions@manresa.lasalle.cat o bé al 938740351, de dilluns a divendres, de 9h a 13h

Preinscripcions de P3 a 4t d’ESO

La preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO va ser del 13 i el 22 de maig

preinscripcio.gencat.cat

Llista d’alumnes assignats a La Salle Manresa:

Els alumnes assignats a la nostra escola rebran un correu electrònic per fer la matrícula.

Període de matrícula del 13 al 17 de juliol.

Alumnes preinscrits a La Salle Manresa i escola que els hi ha estat assignada:

Llista d’espera:

. Presentació de reclamacions del 2 al 5 de juny

. Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020

. Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h

. Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020

. Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

. Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

OFERTA PROVISIONAL DE PLACES DE P3 A 4T D’ESO – CURS 2020/2021:

OFERTA DE PLACES

PREINSCRIPCIONS LLAR D’INFANTS

LLISTAT DE PREINSCRIPCIONS PRESENTADES I ALUMNES ADMESOS:

Sol·licitud la preinscripció:

Documentació a adjuntar amb la sol·licitud:

  1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  2. Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  3. Si en té, original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.
  4. Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem.

Enviar sol·licitud de preinscripció i documentació a: preinscripcions@manresa.lasalle.cat