Benvinguts a La Salle Manresa

La Salle Manresa és un centre educatiu, cristià, privat concertat i sense ànim de lucre que pretén fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament de les persones, de totes les seves potencialitats, tant en la seva dimensió individual com social.

El nostre objectiu és formar persones i preparar-les per afrontar els reptes del futur, i ho fem des de dues vessants: l’acadèmica i la personal. Acadèmicament dotem els nostres alumnes dels coneixements i les competències que necessitaran en el futur. L’aprenentatge de les llengües estrangeres, la tecnologia, l’aprenentatge cooperatiu, l’educació emocional i el treball per projectes proporcionen la base i els coneixements per als nous reptes formatius.

Des de la vessant personal, atenem les necessitats dels alumnes i famílies per fer persones autònomes, responsables, amb una escala de valors sòlida, compromesos amb la societat i el món.

El germans de la Salle van començar la seva tasca educativa a la ciutat de Manresa a l’any 1910. Des de llavors i fins el dia d’avui, tota la comunitat educativa de la Salle Manresa, formada per germans, mestres, professors i personal d’administració i serveis, tenim com a objectiu educar als alumnes per tal que esdevinguin ciutadans oberts, crítics i compromesos, amb capacitat per a afrontar els reptes de la societat en què vivim. I ho fem amb els mateixos valors i fonaments que el nostre fundador, Sant Joan Baptista de La Salle, va iniciar ja fa més de 300 anys.

Desitgem que tot l’alumnat, tant si comença de ben petit o bé si s'incorpora a una altra etapa educativa, visqui a l’escola una experiència feliç i enriquidora, alhora que se senti com a casa. El nostre professorat no només destaca per la professionalitat en la seva feina sinó pel bon tracte i l’acompanyament a cada alumne/a. Volem que se sentin tan estimats i acollits com a casa.

Sigueu benvinguts a La Salle Manresa

Jordi Massegú Calveras

Director de La Salle Manresa

Qui som

A La Salle tenim un tarannà que caracteritza el nostre estil pedagògic:

  • Atenem les necessitats, tant acadèmiques com personals, de tots els nostres alumnes, amb senzillesa i en un clima acollidor, del qual en participa tota la Comunitat Educativa. Som sensibles a la interculturalitat i al diàleg interreligiós. A La Salle, l’alumne és el més important.
  • Fonamentem la nostra acció educativa en una formació integral de la persona, des d’una concepció cristiana d’aquesta persona i del món. Per això, la formació engloba aquestes capacitats de l’alumne: intel·lectuals, relacionals, emocionals, físiques i transcendentals.
  • Per nosaltres són prioritaris els valors de la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència. El treball en grup de l’equip docent i la proximitat de cadascun dels educadors amb els alumnes permeten incidir, amb més eficàcia, en les seves característiques i situacions personals.

A La Salle desenvolupem programes específics d’innovació pedagògica que donen coherència al conjunt d’activitats docents i permeten adaptar les metodologies a les necessitats dels alumnes d’avui. Aquests programes responen a la constant vocació de renovació i adaptació als nous temps. El treball en qualitat i l’avaluació contínua de la proposta educativa són elements valuosos per a aquesta millora.

Comunitat educativa

Actualment, la comunitat educativa de La Salle Manresa està formada per tota una gran família que compartim uns valors que es viuen dia rere dia a l’escola i que són transmesos al nostre alumnat.

Els Germans de La Salle

que han convertit aquestes parets en casa seva i transmeten aquesta sensació de caliu a tots els que hi convivim.

El conjunt del professorat

des de P0 fins a 2n de Batxillerat, és un gran equip humà que educa els alumnes en coneixements i valors. A més, està en constant formació sobre les últimes innovacions pedagògiques.

El personal d’administració i serveis

sempre disposat a ajudar i fer més fàcil el dia a dia.

Els pares i mares dels nostres alumnes

que han fet confiança en la institució i són una peça clau dins d’aquest gran engranatge que és l’escola.

Millora contínua

Des del gener de 2011, moment en el qual vam rebre el certificat ISO 9001, la nostra escola no ha deixat de treballar en clau de Qualitat. Aquesta certificació s'ha anat renovant en diferents auditories externes, la darrera renovació va ser efectuada per l'equip d'auditors d' EDUQATIA, experts en gestió educativa, el passat 8 de maig de 2019.

La Qualitat és una manera de treballar que compartim totes les escoles La Salle i que ens porta a buscar la millora contínua dels nostres processos, del nostre dia a dia. Per aconseguir-ho, revisem i avaluem constantment la nostra tasca educativa amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat compromès amb la millora contínua, on el centre és l’alumnat.

Promovem una reflexió permanent sobre la nostra proposta educativa. Mitjançant aquesta avaluació, recollim la informació concreta sobre la dinàmica de l’escola, els processos desenvolupats, els resultats i sobre altres aspectes educatius que són importants per dur a terme la nostra tasca.

La Salle a tot el món

L’ARLEP és l’associació que agrupa La Salle d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Madrid, València-Palma i Valladolid. En total, la xarxa està formada per més d’un centenar de centres d’Espanya i també de Portugal.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website