Pastoral

Les escoles de La Salle opten per un model educatiu que creu en el poder transformador dels valors cristians.

La Salle Manresa desenvolupa l’acció pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne del Centre, i en concordança amb la identitat, l’estil i la proposta educativa de les escoles lasal.lianes. Volem que els nostres alumnes, quan deixin l’àmbit escolar, siguin ciutadans feliços, crítics, oberts, compromesos i coherents.

Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i es assumida per tots els seus membres.

Possibilitem conèixer la realitat que ens envolta, interpretar-la i actuar amb les diferents accions solidàries que es fan des de l’escola. Amb elles proposem als nostres alumnes experiències de col.laboració i compromís que els ajuden en el seu creixement personal.

L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la coordinació de totes les iniciatives i propostes.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara:

  • Els cinc minuts de reflexió del matí.
  • Les jornades de convivència les trobades entre les diferents escoles de La Salle.
  • Diferents dinàmiques durant l’Advent i la Pasqua.
  • Les campanyes de solidàries.
  • Activitats encaminades a l’educació de la interioritat (projecte HARA).

Treball de la interioritat

Es treballa de manera transversal en diferents matèries al llarg de tot el curs escolar i, especialment, a través del projecte HARA. El HARA . ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat. L’objectiu final és que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi els nostres alumnes a despertar un esperit crític i curiós envers la transcendència i la diversitat multireligiosa que ens podem trobar en el nostre entorn. Considerem important que tots els nostres alumnes coneguin els fonaments del cristianisme per tal d’entendre millor la nostra historia i la nostra cultura.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website