Català Español

Educació primària

L’educació primària consta d’una sola línia. Això fa que puguem mantenir un ambient més familiar i establir forts vincles amb els alumnes.

El nostre repte en aquesta etapa és proporcionar a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar les seves capacitats personals i les seves habilitats socials, a la vegada que adquireixen les habilitats i les competències relatives a la comunicació oral, l’expressió escrita, la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques, l’experimentació i l’ús de les noves tecnologies. Busquem també desenvolupar la capacitat d’esforç i de treball i esperonem el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

 

Infografia NCA Primària

Treballem en un context d'aprenentatge i amb uns pilars claus que ens permeten donar resposta a l’assoliment d’aquests reptes:

Atenció a la diversitat
 • Aprenentatge cooperatiu: treballem junts per aprendre més i millor. Assíduament en equips dins del mateix grup d’edat i ocasionalment, aprofitem també la diversitat d’edats de la nostra escola per aprendre els uns dels altres a través d’activitats d’interacció (apadrinament lector, exposicions orals, lectures, projectes d’art...)
 • Tutoria: Apostem per la proximitat a través de la tutoria, fet que permet un acompanyament proper i incidir eficaçment en les característiques i situacions personals de cada alumne/a. Treballem l'autoconeixement i regulació emocional.
 • Atenció personalitzada: Treballem algunes àrees amb codocència per potenciar al màxim la individualitat dels alumnes i adoptem mesures de suport amb l’assessorament i l’orientació de l’EAP i la CAD.
 • La coeducació: Eduquem per a la igualtat de gènere, el respecte i la igualtat d'oportunitats
L’alumnat, centre de l’aprenentatge

Diversitat de metodologies de treball:

 • Seminaris. Moment d'aprenentatge del coneixement conceptual, del saber. Utilitzem snappet: plataforma digital amb contingut curricular de llengua catalana, castellana, anglesa i matemàtiques que s'adapta al nivell individual de cada alumne/a.
 • Matemàtica manipulativa. Activitats amb material manipulatiu per afavorir l’adquisició de conceptes matemàtics.
 • Projectes. Moment en què l'alumnat és protagonista actiu del creixement. Es presenten diversos escenaris multidisciplinars per aprofundir en el desenvolupament competencial. Participació dels alumnes de 5è al Projecte de cultura emprenedora que promou la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa: l’alumnat crea i gestiona una cooperativa.
 • Tallers. Moment del fer. L'alumnat desenvolupa de forma integradora les diferents dimensions de la persona: científico-matemàtica, humanística, artística, tecnològica, espiritual...
Les noves tecnologies
 • Pantalles digitals a totes les aules per facilitar l’aprenentatge més interactiu i motivador.
 • Tauletes digitals a Cicle inicial
 • Ordinadors portàtils a les aules de Cicle mitjà i Cicle superior
 • Snappets: plataforma digital amb contingut curricular de llengua catalana, castellana, anglesa i matemàtiques que s'adapta al nivell individual de cada alumne/a.
La convivència i la participació

Afavorim activitats lúdiques, sortides, de participació a l'aula (consell de classe), al centre i a l'entorn (consell d'infants, dret dels infants...) amb l'objectiu de mantenir i educar la bona convivència i la responsabilitat social.

Programes pedagògics propis de Primària

El programa Programa Destí es desenvolupa per estimular i desenvolupar les intel·ligències de l’alumnat: interiorització de les capacitats cognitives, intel·ligència vertical i intel·ligència lateral o creativitat.

Programa Ulisses

El programa Ulisses, que s’enceta a Educació Infantil i es continua a 1r i a 2n de Primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

Projecte Lector

Amb l’objectiu d’afavorir la comprensió lectora i el gaudi per la lectura:

 • Realitzem mitja hora de lectura diària
 • Potenciem la lectura expressiva
 • Entrenem la lectura eficaç
 • Tenim un club de lectura a partir de 2n
 • Visita d’autors a les aules

Programa CREA

A partir de 1r de primària, que desenvolupa el pensament lateral per buscar solucions alternatives, creatives i innovadores.

Educació Emocional

Volem que els nostres infants siguin capaços de gestionar les seves emocions, eina clau a l’hora de resoldre conflictes i d’aconseguir el seu benestar. Per aconseguir-ho, i amb objectius comuns al programa Hara de la Salle, participem en el projecte Lotus (sessions de gestió emocional i valors) que ofereix l’Ajuntament de Manresa. Tenim també un racó de la calma, lloc on relaxar-se i aturar-se quan sigui necessari, al nostre ampli passadís per a cada cicle.

English

L’anglès curricular es treballa competencialment i potenciant les diferents habilitats lingüístiques.

A cicle mitjà i cicle superior es realitzen petits projectes interdisciplinaris amb codocència per tal d’afavorir la comunicació oral i l’expressió escrita.

A l’àrea de visual i plàstica s’introdueix l’anglès progressivament utilitzant-lo com a mitjà de comunicació.
Comptem amb una auxiliar de conversa que fa codocència en diferents àrees, interaccionant en tot moment amb els alumnes en anglès, inclòs al servei de migdia.