Oferta educativa

Educació primària

L’educació primària consta d’una sola línia. Això fa que puguem mantenir un ambient més familiar i establir forts vincles amb els alumnes.

El nostre repte en aquesta etapa és proporcionar a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar les seves capacitats personals i les seves habilitats socials, a la vegada que adquireixen les habilitats i les competències relatives a la comunicació oral, l’expressió escrita, la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques, l’experimentació i l’ús de les noves tecnologies. Busquem també desenvolupar la capacitat d’esforç i de treball i esperonem el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

Treballem a partir d’uns pilars claus que ens permeten donar resposta a l’assoliment d’aquests reptes:

Atenció a la diversitat
 • Aprenentatge cooperatiu: treballem junts per aprendre més i millor. Assíduament en equips dins del mateix grup d’edat i ocasionalment, aprofitem també la diversitat d’edats de la nostra escola per aprendre els uns dels altres a través d’activitats d’interacció (apadrinament lector, exposicions orals, lectures, projectes d’art...)
 • Tutoria: Apostem per la proximitat a través de la tutoria, fet que permet un acompanyament proper i incidir eficaçment en les característiques i situacions personals de cada alumne/a.
 • Atenció personalitzada: Treballem algunes àrees amb codocència per potenciar al màxim la individualitat dels alumnes i adoptem mesures de suport amb l’assessorament i l’orientació de l’EAP i la CAD.
L’alumnat, centre de l’aprenentatge

Diversitat de metodologies de treball:

 • Treball per projectes (globalitzat i interdisciplinari) durant una part de l’horari, per tal d’oferir un aprenentatge més significatiu i oportunitats d’investigar, crear, ser crítics i relacionar-se amb els altres.
 • Participació en projectes de ciutat: Consell d’Infants, Drets dels Infants...
 • Tallers de ciències
 • Matemàtica manipulativa. Activitats amb material manipulatiu per afavorir l’adquisició de conceptes matemàtics.
 • Participació dels alumnes de 5è al Projecte de cultura emprenedora que promou la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa: l’alumnat crea i gestiona una cooperativa.
 • Activitats competencials del llibre de text o quaderns de treball que fomenten la gestió de la informació, la reflexió i l’autonomia de treball.
Les noves tecnologies
 • Pantalles digitals a totes les aules per facilitar l’aprenentatge més interactiu i motivador.
 • Tauletes digitals a Cicle inicial
 • Ordinadors portàtils a les aules de Cicle mitjà i Cicle superior

Programes pedagògics propis de Primària

El programa Programa Destí es desenvolupa per estimular i desenvolupar les intel·ligències de l’alumnat: interiorització de les capacitats cognitives, intel·ligència vertical i intel·ligència lateral o creativitat.

Programa Ulisses

El programa Ulisses, que s’enceta a Educació Infantil i es continua a 1r i a 2n de Primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

Projecte Lector

Amb l’objectiu d’afavorir la comprensió lectora i el gaudi per la lectura:

 • Realitzem mitja hora de lectura diària
 • Potenciem la lectura expressiva
 • Entrenem la lectura eficaç
 • Tenim un club de lectura a partir de 2n
 • Visita d’autors a les aules

Programa CREA

A partir de 1r de primària, que desenvolupa el pensament lateral per buscar solucions alternatives, creatives i innovadores.

Educació Emocional

Volem que els nostres infants siguin capaços de gestionar les seves emocions, eina clau a l’hora de resoldre conflictes i d’aconseguir el seu benestar. Per aconseguir-ho, i amb objectius comuns al programa Hara de la Salle, participem en el projecte Lotus (sessions de gestió emocional i valors) que ofereix l’Ajuntament de Manresa. Tenim també un racó de la calma, lloc on relaxar-se i aturar-se quan sigui necessari, al nostre ampli passadís per a cada cicle.

English

L’anglès curricular es treballa competencialment i potenciant les diferents habilitats lingüístiques.

A cicle mitjà i cicle superior es realitzen petits projectes interdisciplinaris amb codocència per tal d’afavorir la comunicació oral i l’expressió escrita.

A l’àrea de visual i plàstica s’introdueix l’anglès progressivament utilitzant-lo com a mitjà de comunicació.
Comptem amb una auxiliar de conversa que fa codocència en diferents àrees, interaccionant en tot moment amb els alumnes en anglès, inclòs al servei de migdia.