A La Salle la persona és el més important. Atenem les necessitats acadèmiques i personals dels nostres alumnes en un ambient acollidor del qual participa tota la Comunitat Educativa.

Programes educatius Infantil

Programes educatius Primària

Programes educatius Secundària

Projecte Destí

La Salle Manresa desenvolupa el programa d’innovació Destí, acrònim de desenvolupament i estimulació de les intel·ligències. Aquest projecte és propi dels centres La Salle de tota la península ibèrica i es treballa  des de P3 fins a quart de secundària. Està format per un conglomerat de subprogrames que complementen l’oferta educativa. Amb l’objectiu d’estimular l’alumnat a partir de les necessitats educatives i de l’entorn en les etapes educatives d’infantil, primària i secundària obligatòria.

Aprenentatge Servei

Aquest projecte educatiu té com a objectiu dotar els alumnes d’un paper protagonista en la societat, fent-los més sensibles i crítics.
Els alumnes aprenen, alhora que treballen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

De 1r a 4t d’ESO es realitza un projecte per curs i tota la classe participa en grup en el mateix projecte. Al 4t curs d’ESO, a més a més de l’ApS del grup classe, els alumnes fan un altre ApS en petits equips de treball en els que ells mateixos trien el servei a realitzar.

Aprenentatge cooperatiu

Entenem l’aprenentatge cooperatiu com l’ús sistemàtic de grups reduïts d’alumnes que aprenen més i millor junts. Cooperar és més que col·laborar, és treballar junts per aconseguir objectius comuns i resultats beneficiosos per a tots i cadascun dels membres del grup.

L’aprenentatge cooperatiu es fonamenta en la riquesa que suposa l’heterogeneïtat i necessita de la interacció dels alumnes entre sí per construir el seu aprenentatge a través de processos mediats, interactius i col·laboratius.

És el model d’aprenentatge que més s’ajusta a la nostra opció d’escola inclusiva, no excloent i centrada en la persona.
A l’etapa d’infantil s’inicia amb el treball de les habilitats socials i les actituds cooperatives (d’ajuda, d’escolta, de respecte...). L’objectiu principal és aprendre a cooperar.

A l’etapa de primària es consolida en les àrees curriculars dels alumnes. A l’objectiu d’aprendre a cooperar hi afegim el de cooperar per aprendre.

Aprofitem aquesta diversitat d’edats de la nostra escola per aprendre els uns dels altres a través d’activitats d’interacció (apadrinament lector, activitats de convivència, projectes d’art...), convertint l’aula en un espai d’aprenentatge entre iguals (dins de l’aula, entre cursos i entre etapes educatives) i de cohesió.

Batxillerat dual

L’escola ofereix als nostres alumnes la possibilitat de cursar el batxillerat dual, mitjançant un conveni amb Academica. Gràcies a aquest programa, els alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat podran estar matriculats simultàniament a la nostra escola i a una High School als EUA. Així en acabar el batxillerat els alumnes aconsegueixen la doble titulació (l’espanyola i la nord-americana).

El programa es realitza online i tot l’ensenyament és en anglès. Els alumnes que segueixen aquest programa tenen l’acompanyament d’un tutor de l’escola.

Llengües estrangeres: anglès i francès

Primera llengua estrangera: anglès.

 • L’escola disposa d’Auxiliars de Conversa, que interactuen amb els alumnes des de P3 fins a 2n de batxillerat.
 • L’escola ofereix estades lingüístiques en anglès adreçada als alumnes de l’ESO. Allotjament en famílies.
 • Estada de 15 dies a Irlanda durant l’estiu.
 • Estada d’un trimestre a Irlanda.
 • Estades de tot un curs escolar a Irlanda.

Segona llengua estrangera: francès.

 • Tots els alumnes de 1r d’ESO fan una hora a la setmana de llengua francesa.
 • A partir de 2n d’ESO, tots aquells alumnes que ho desitgin poden optar a l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera. A batxillerat poden continuar cursant francès com a matèria optativa.
 • L’escola disposa d’Auxiliars de conversa nadius en llengua francesa, des de 2n d’ESO a 2n de batxillerat.
 • Estades d’immersió lingüística a Montpellier, amb allotjament en famílies.
 • Estada d’una setmana al març (4t ESO i Batxillerat)
 • Estada d’una setmana a l’estiu. (ESO i batxillerat)
 • La Salle Manresa ha establert un conveni de col·laboració amb l’Aliança Francesa de Sabadell, mitjançant el qual l’escola és un centre examinador de exàmens oficials de DELF (Diplôme d’Études en Langue Française).

Escola emprenedora

L’escola treballa de forma significativa l’emprenedoria a través de dos projectes:

 • La cultura emprenedora a l’escola, a 5è de primària, on els alumnes formen un cooperativa i simulen tots els passos a seguir des de l’elaboració dels Estatuts, l’elecció de càrrecs, fins el disseny, producció i venta del producte en un mercat local.
 • A 3r d’ESO es realitza, dins del programa FAIG, un projecte interdisciplinari que treballa la cultura emprenedora social, i també participant a EduEmprèn amb la col·laboració de La Salle Technova.

Educació en hàbits saludables

L’escola fomenta els hàbits saludables a totes les seves etapes educatives per tal d’educar en la cura del cos i la prevenció de la malaltia, a través de diferents programes:

 • Fruita fresca a l’escola. És una iniciativa de la Unió Europea amb l'acció conjunta dels departaments d’Agricultura, Salut i Ensenyament.
  Els objectius són:
  - Oferir fruita gratuïta en els esmorzars i berenars dins del centre escolar.
  - Informar sobre els beneficis de pujar el consum de fruites i verdures, i sobre la seva diversitat, trets, producció, estacionalitat, etc.
  - Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.
  Es pretén amb això afavorir la salut dels infants i promoure el consum de fruites i verdures.
 • Programa Salut Integral, del Departament d’Educació i la Fundació SHE, liderada pel Dr Valentí Fuster. Un programa d'intervenció escolar dirigit a nens i nenes de 3 a 16 anys amb un clar objectiu: demostrar que l'adquisició d'hàbits saludables des de la infància redueix els riscs de patir malalties cardiovasculars i millora la qualitat de vida en l'edat adulta.
 • "Tria bo, tria sa" - Projecte educatiu Caprabo per a una alimentació saludable, amb el qual es promou l'aprenentatge d'hàbits saludables en l'alimentació dels nens i nenes i de les seves famílies, tenint en compte l'impacte d'allò que consumim en el medi ambient, així com altres aspectes relacionats amb el concepte de sostenibilitat.
 • Programa Salut i Escola, del Departament d’Educació i de Salut, amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat. Aquest programa compta amb la presència, cada quinze dies, de personal d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària del CAP per atendre dubtes i consultes dels alumnes.

Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement

Des de la Salle Manresa apostem per l’ús eficient de les TAC des d’una triple perspectiva:

 • Garantir el domini instrumental de les TAC i l’adquisició de criteris per fer-ne un ús responsable.
 • Aprofitar el potencial de recursos digitals que poden contribuir a millorar l’adquisició dels continguts de les diferents àrees o matèries.
 • Utilitzar les TAC com a eina de treball, ja sigui a nivell individualment o aprofitant totes les possibilitats de treball col·laboratiu i en xarxa.

Tota l’escola està connectada a internet amb l’accés sense fils a la xarxa (WIFI) i disposa d’una Intranet com a canal de comunicació amb les famílies i entorn de treball amb els alumnes, des d’infantil fins a batxillerat.

Tenim totes les aules equipades amb equips multimèdia (monitors interactius).

A partir de la Secundària Obligatòria cada alumne/a incorpora l’ordinador en el treball del dia a dia, tant pel que fa al treball de projectes com pel que fa al treball de les assignatures.

Orientació acadèmica

CreaEscola Quality Certificate for Education Website