Serveis

Serveis a l'escola

Servei de migdia

L’Escola ofereix a partir de les 13.00 i fins a les 15.00 el servei de migdia durant tot el curs escolar.

El projecte de servei de migdia té dos aspectes diferenciats:

Servei de Cuina

 • El centre disposa de servei de cuina pròpia.
 • Els menús de cada mes són revisats per dietistes i nutricionistes, col.legiats per CODiNOCAT, del cente Alternatura.
 • Els menús s’elaboren respectant les diferents necessitats nutricionals de cada edat, així com les al·lèrgies i intoleràncies.
 • La nostra oferta gastronòmica és pròpia de l’alimentació mediterrània. Gran part dels nostre productes són de proximitat.

Educadors en el servei de migdia

 • Treballem per a que el nostre menjador sigui un espai educatiu de respecte i de convivència als altres.
 • Vetllem els bons hàbits d’higiene i alimentació.
 • Eduquem en els valors del reciclatge i contra el malbaratament dels aliments.
 • Activitats dirigides en el temps d’oci 
Menú del mes

1 972e528631 menus cb3018c387
GRANS-SETEMBRE-2020.pdf

Open | Download
INFANTIL-P1-P2-SETEMBRE-2020-.pdf

Open | Download
INFANTIL-SETEMBRE-2020.pdf

Open | Download
SENSE-GLUTEN-SETEMBRE-2020-.pdf

Open | Download
SENSE-OU-SETEMBRE-2020-.pdf

Open | Download
SENSE-PEIX-SETEMBRE-2020-.pdf

Open | Download

6

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/GRANS-SETEMBRE-2020.pdf
/INFANTIL-P1-P2-SETEMBRE-2020-.pdf
/INFANTIL-SETEMBRE-2020.pdf
/SENSE-GLUTEN-SETEMBRE-2020-.pdf
/SENSE-OU-SETEMBRE-2020-.pdf
/SENSE-PEIX-SETEMBRE-2020-.pdf

Preus del servei de migdia

Si fan ús del servei de migdia de manera fixa per setmana, sempre els mateixos dies de la setmana durant tot l’any, el cost del servei és de 8,70 €/dia.

A partir dels dies escolars de tot el curs, descomptant vacances i festius, s’ha calculat el cost total del servei de migdia i s’ha repartit en un import igual per a cada mes, de setembre a juny.

Aquest import es carrega en el rebut mensual de l’escola i es correspon a:

 • 5 dies per setmana: 151,38 € al mes (de setembre a juny)
 • 4 dies per setmana: 123,54 € al mes (de setembre a juny)
 • 3 dies per setmana: 90,83 € al mes (de setembre a juny)
 • 2 dies per setmana: 60,55 € al mes (de setembre a juny)
 • 1 dia per setmana:   30,28 € al mes (de setembre a juny)

Degut a la gran quantitat de combinacions de dies possibles, sobretot en els casos de 3, 2 o 1 dia per setmana, s’ha utilitzat pel càlcul del cost del servei de menjador un valor promig. Ja s’han descomptat els dos dies d’acabament de trimestre (el 20 desembre-19 i el 19 juny-20)

Aquests preus estan calculats per fer ús del servei de migdia a partir del mes de setembre i tot el curs escolar. Per als  alumnes que, un cop iniciat el curs, s’apuntin al servei de migdia de manera fixa, es calcularà l’import corresponent en funció de la data d’inscripció.

S’han de respectar, al llarg del curs, els dies seleccionats.

Qualsevol modificació del servei de migdia s’haurà de notificar a secretaria i s’aplicarà en el canvi de mes.

En el rebut del gener i del mes de juny es descomptaran els dies que els alumnes no hagin fet ús del servei de migdia a causa d’excursions, colònies, o altres activitats organitzades pel centre.

 • Si compren talonaris de 10 tiquets: el tiquet surt a 8,90 €, (tot el talonari 89,00 €)
 • Esporàdicament (comprar un tiquet diari) el tiquet surt a 9,20 €.
Al·lèrgies alimentàries i dietes especials

Si un/a alumne/a necessita algun tipus de dieta, cal comunicar-ho a la secretaria del centre, qui ho comunicarà al servei de cuina de l’escola. Sempre cal la prescripció facultativa, on s’especifiqui clarament el tipus de dieta a seguir.

En el cas d’al·lèrgia alimentària, cal que empleneu la fitxa d’al·lèrgies alimentàries que trobareu adjunta a aquesta notícia (part superior dreta). Podeu lliurar aquesta fitxa a secretaria de l’escola, o fer-ho directament a les responsables de cuina. En aquest cas cal trucar a partir del 1 de setembre, al 938 740 351, de dilluns a divendres de 10h a 12h, i concretar una entrevista on podreu exposar tot el que calgui referent a l’al·lèrgia alimentària del vostre/a fill/a.

Si el vostre fill/a no es queda habitualment a dinar, i té alguna al·lèrgia alimentària, el dia que faci ús del servei de migdia és important que ho recordi a la secretaria del centre, a primera hora del matí, abans d’entrar a classe. Si encara no ha presentat la fitxa d’al·lèrgia alimentària caldrà que ho faci en aquest moment, sinó no podrà fer ús del servei.

Us recordem que aquests documents tenen validesa durant l’any en curs i que s’haurà de renovar any a any.

Els alumnes que no tenen cap al·lèrgia alimentària no han de presentar la fitxa.

Altres informacions referents al menjador escolar
 • Per facilitar el control d’assistència al menjador, quan un alumne no pugui fer ús d’aquest servei ho haurà de comunicar a secretaria, mitjançant una nota a l’agenda o enviant un correu electrònic a jsancristofol@lasalle.cat
 • A partir del segon dia d’estar malalt s’abonarà el seu import, sempre i quan s’hagi justificat l’absència i es porti el rebut del mes.
 • No es descompten dies esporàdics sense fer ús del servei de menjador.
 • En el cas d’alumnes de primària, secundària i batxillerat, es portarà un control biomètric d’aquells que es quedin a dinar diàriament. Aquest control permet saber els alumnes que dinen i a l’hora que ho fan. En el cas de no fer-ho queda reflectit i s’avisa a la família.
 • Els alumnes de primària, secundària i batxillerat que es quedin a dinar esporàdicament amb tiquet, o que el comprin el mateix dia, hauran de passar personalment per secretaria a lliurar el tiquet i a activar el control biomètric.
 • A Educació Infantil el control d’assistència el fan els mateixos professors.
 • Els alumnes de secundària i batxillerat no poden sortir de l’escola en cap moment. No complir aquesta norma pot significar la privació de l’ús del servei de migdia.
 • Els alumnes han d’aprendre a menjar de tot i variat, així com a respectar totes les normes del menjador. Un servei de professors i monitors vetllarà perquè això es dugui a terme. El no seguiment d’aquestes normes podrà privar l’alumne/a de l’ús del servei totalment lliure i voluntari i volem educar els nostres alumnes a menjar de tot i correctament.
 • Els alumnes que, per descuit, no portin els diners o el tiquet comprat prèviament, hauran de fer efectiu el seu import el dia següent a la secretaria del centre (Sra. Jordina).

Botiga online i inscripcions al servei de migdia

AMPA

A través de l’Associació, les mares i pares d’alumnes col·laboren en la realització del Projecte Educatiu del Centre, fomentant els valors en els que volen que els seus fill/es siguin educats. L’Associació té com a òrgans de govern:

 • L’Assemblea General: formada per tots els pares i mares associats. Es convoca un cop a l’any, normalment durant el primer trimestre.
 • La Junta Directiva: formada pels pares/mares de la junta de l’AMPA i el Director del col·legi. Ens reunim un cop al mes.

Dins de la junta hi ha un president, tresorer, secretari, i un membre responsable per cada una de les seccions de: parvulari, primària, ESO i Batxillertat. A més també tenim un representant al consell escolar i un responsable d’estar en contacte amb les seccions esportives.

Contacta amb l'AMPA

Per posar-se en contacte podeu enviar un e-mail a: