Serveis

Serveis a l'escola

Servei de migdia

L’Escola ofereix a partir de les 13.00 i fins a les 15.00 el servei de migdia durant tot el curs escolar.

El projecte de servei de migdia té dos aspectes diferenciats:

Servei de Cuina

 • El centre disposa de servei de cuina pròpia.
 • Els menús de cada mes són revisats per dietistes i nutricionistes, col.legiats per CODiNOCAT, del cente Alternatura.
 • Els menús s’elaboren respectant les diferents necessitats nutricionals de cada edat, així com les al·lèrgies i intoleràncies.
 • La nostra oferta gastronòmica és pròpia de l’alimentació mediterrània. Gran part dels nostre productes són de proximitat.

Educadors en el servei de migdia

 • Treballem per a que el nostre menjador sigui un espai educatiu de respecte i de convivència als altres.
 • Vetllem els bons hàbits d’higiene i alimentació.
 • Eduquem en els valors del reciclatge i contra el malbaratament dels aliments.
 • Activitats dirigides en el temps d’oci 
Menú del mes

1 1b8ae3d9c0 menus 11316f4112
ESO-I-BATXILLERAT-DESEMBRE-2021.pdf

Open | Download
INFANTIL-I-PRIMÀRIA-DESEMBRE-2021.pdf

Open | Download
PETITS-P1-i-P2-DESEMBRE-2021.pdf

Open | Download
SGLUTEN-INFANTIL-I-PRIMÀRIA-DESEMBRE-2021.pdf

Open | Download
SOU-ESO-I-BATXILLERAT-DESEMBRE-2021.pdf

Open | Download
TRITURATS-DESEMBRE-2021.pdf

Open | Download

6

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/ESO-I-BATXILLERAT-DESEMBRE-2021.pdf
/INFANTIL-I-PRIMÀRIA-DESEMBRE-2021.pdf
/PETITS-P1-i-P2-DESEMBRE-2021.pdf
/SGLUTEN-INFANTIL-I-PRIMÀRIA-DESEMBRE-2021.pdf
/SOU-ESO-I-BATXILLERAT-DESEMBRE-2021.pdf
/TRITURATS-DESEMBRE-2021.pdf

Preus del servei de migdia
 • Si fan ús del servei de migdia de manera fixa per setmana, sempre els mateixos dies de la setmana durant tot l’any, el cost del servei de migdia és de 8,90 €/dia (s'han de respectar, al llarg del curs, els dies seleccionats).

   

  A partir dels dies escolars de tot el curs, descomptant vacances i festius, s’ha calculat el cost total del servei de migdia i s’ha repartit en un import igual per a cada mes, de setembre a juny.

  Aquest import es carrega en el rebut mensual de l’escola i es correspon a:

  • 5 dies per setmana: 154,86 € al mes (de setembre a juny)
  • 4 dies per setmana: 124,60 € al mes (de setembre a juny)
  • 3 dies per setmana: 92,92 € al mes (de setembre a juny)
  • 2 dies per setmana: 61,94 € al mes (de setembre a juny)
  • 1 dia per setmana:   30,97 € al mes (de setembre a juny)

   

  Degut a la gran quantitat de combinacions de dies possibles, sobretot en els casos de 3, 2 o 1 dia per setmana, s’ha utilitzat pel càlcul del cost del servei de menjador un valor promig. Ja s’han descomptat els dies d’acabament del 1r i 3r trimestre (en total 2 dies).

   

  Aquests preus estan calculats per fer ús del servei de migdia a partir del mes de setembre i tot el curs escolar. Per als  alumnes que, un cop iniciat el curs, s’apuntin al servei de migdia de manera fixa, es calcularà l’import corresponent en funció de la data d’inscripció.

   

  Qualsevol modificació del servei de migdia s’haurà de notificar a secretaria i s’aplicarà en el canvi de mes.

   

  En el rebut del gener i del mes de juny es descomptaran els dies que els alumnes no hagin fet ús del servei de migdia a causa d’excursions o altres activitats organitzades pel centre.

   

   

  • Servei de migdia amb tiquets (Esporàdics).
  • Talonaris: El preu del tiquet amb talonaris és de 9,10€ el tiquet. Els talonaris han de ser sempre múltiples de 5.

  Si compren talonaris de 5 tiquets: el tiquet surt a 9,10 €, (tot el talonari 45,50 €)

  Si compren talonaris de 10 tiquets: el tiquet surt a 9,10 €, (tot el talonari 91,00 €)

  Si compren talonaris de 15 tiquets: el tiquet surt a 9,10 €, (tot el talonari 136,50 €)

   

  • Comprar un tiquet diari, el cost és de 9,40 €.
   
Al·lèrgies alimentàries i dietes especials

Si un/a alumne/a necessita algun tipus de dieta, cal comunicar-ho a la secretaria del centre, qui ho comunicarà al servei de cuina de l’escola. Sempre cal la prescripció facultativa, on s’especifiqui clarament el tipus de dieta a seguir.

En el cas d’al·lèrgia alimentària, cal que empleneu la fitxa d’al·lèrgies alimentàries que trobareu adjunta a aquesta notícia (part superior dreta). Podeu lliurar aquesta fitxa a secretaria de l’escola, o fer-ho directament a les responsables de cuina. En aquest cas cal trucar a partir del 1 de setembre, al 938 740 351, de dilluns a divendres de 10h a 12h, i concretar una entrevista on podreu exposar tot el que calgui referent a l’al·lèrgia alimentària del vostre/a fill/a.

Si el vostre fill/a no es queda habitualment a dinar, i té alguna al·lèrgia alimentària, el dia que faci ús del servei de migdia és important que ho recordi a la secretaria del centre, a primera hora del matí, abans d’entrar a classe. Si encara no ha presentat la fitxa d’al·lèrgia alimentària caldrà que ho faci en aquest moment, sinó no podrà fer ús del servei.

Us recordem que aquests documents tenen validesa durant l’any en curs i que s’haurà de renovar any a any.

Els alumnes que no tenen cap al·lèrgia alimentària no han de presentar la fitxa.

Altres informacions referents al menjador escolar
 • Per facilitar el control d’assistència al menjador, quan un alumne/a no pugui fer ús d’aquest servei ho haurà de comunicar a secretaria, mitjançant una nota a l’agenda o enviant un correu electrònic a jsancristofol@lasalle.cat

 

A partir del segon dia d’estar malalt s’abonarà el seu import, sempre i quan s’hagi justificat l’absència i es porti el rebut del mes.

 

 • No es descompten dies esporàdics sense fer ús del servei de menjador.

 

 • Els alumnes de secundària i batxillerat no poden sortir de l’escola en cap moment. No complir aquesta norma pot significar la privació de l’ús del servei de migdia.

 

 • Els alumnes han d’aprendre a menjar de tot i variat, així com a respectar totes les normes del menjador. Un servei de monitors i monitores vetllarà perquè això es dugui a terme. El no seguiment d’aquestes normes podrà privar l’alumne/a de l’ús del servei.

 

Botiga online i inscripcions al servei de migdia

AMPA

A través de l’Associació, les mares i pares d’alumnes col·laboren en la realització del Projecte Educatiu del Centre, fomentant els valors en els que volen que els seus fill/es siguin educats. L’Associació té com a òrgans de govern:

 • L’Assemblea General: formada per tots els pares i mares associats. Es convoca un cop a l’any, normalment durant el primer trimestre.
 • La Junta Directiva: formada pels pares/mares de la junta de l’AMPA i el Director del col·legi. Ens reunim un cop al mes.

Dins de la junta hi ha un president, tresorer, secretari, i un membre responsable per cada una de les seccions de: parvulari, primària, ESO i Batxillertat. A més també tenim un representant al consell escolar i un responsable d’estar en contacte amb les seccions esportives.

Contacta amb l'AMPA

Per posar-se en contacte podeu enviar un e-mail a:

Ajuts i beques - curs 2021/2022 -

Pel què fa a la sol·licitud d’ajuts de material escolar del curs 2021-2022, comentar-vos que l'Ajuntament de Manresa està tancant el contingut de les bases i que en breu es publicaran.

Us avancem un resum de la informació:

En aquesta edició els ajuts de material escolar s’hauran de sol·licitar a través d’un formulari online. És un formulari molt senzill per a  tots els nens i nenes de la unitat familiar, encara que vagin a centres diferents.

Caldrà adjuntar DNI dels membres de la unitat familiar i llibre de família (totes les pàgines omplertes), es podrà adjuntar el document escanejat o bé una foto del document.  Està previst poder realitzar el tràmit amb el telèfon mòbil, per tal de facilitar la seva presentació. Per aquest motiu s’incorpora el format foto del document acreditatiu.

La presentació de la sol·licitud implicarà l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys per tal que  l’Ajuntament de Manresa pugui consultar les dades de caràcter tributari, econòmic i altres relatives a les condicions d’accés a les ajudes.

En el cas excepcional de famílies d’altres cursos, que no siguin de P3 i 1r. ESO, que no puguin complimentar el formulari online de la pàgina web, podran demanar cita prèvia a l’Ajuntament de Manresa a través de la pàgina web on se’ls donarà suport per tal que puguin realitzar el tràmit.

Es podran presentar les sol·licituds dede la data d’aprovació de la convocatòria fins el dia 15 de juliol de 2021.

Els ajuts es pagaran per endossament al centre educatiu en què l’alumne estigui escolaritzat.

En breu us informarem de quan està aprovat.