PREINSCRIPCIONS BATXILLERAT CURS 2021/2022

Informació del procés de preinscripció i matrícula de Batxillerat per a alumnes externs a l’escola.

Informació general

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i reunir la documentació, si escau,
 • emplenar i presentar la sol·licitud en els períodes indicats al calendari i presentar la documentació identificativa o dels criteris al·legats (l’escola revisarà la sol·licitud i la documentació  i us enviarà un correu de confirmació),
 • consultar les llistes publicades amb els resultats a la pàgina web de l’escola (seran llistats anonimitzats)
 • fer la matrícula (s’informarà del període per fer la matrícula).

Tota la informació del procés de preinscripció i matrícula de Batxillerat serà públic a la pàgina web de l’escola.

L’escola disposa de 70 places per cursar 1r de batxillerat.

OFERTA DE PLACES PER A ALUMNES QUE NO CURSEN 4T D’ESO A LA NOSTRA ESCOLA: 19 PLACES

LLISTAT D’ALUMNES ADMESOS I LLISTA D’ESPERA:

RESERVA DE PLAÇA DE L’11 AL 21 DE MAIG

Un cop s’hagi tancat el període d’exclusivitat per a alumnes matriculats a 4t d’ESO a La Salle Manresa, les places que quedin vacants s’assignaran a les sol·licituds provinents d’alumnes matriculats en altres centres, rebudes fins al 4 de maig.

Per a les sol·licituds rebudes abans del 4 de maig:

Si hi ha més oferta de places que demanda, totes les sol·licituds seran admeses.

Si hi ha més demanda de places que oferta, les sol·licituds s’ordenaran seguint els criteris de baremació.

Criteris de baremació:

 • Tenir algun germà/na matriculat/da en el centre  40 punts (ho acredita l’escola)
 • Sol·licituds presentades:
  • De l’11 de gener al 15 de febrer         20 punts
  • Del 16 de febrer al 31 de març          10 punts
  • De l’1 d’abril al 4 de maig               5 punts
 • Haver tingut germans a l’escola o pare/mare antic alumne/a       5 punts (ho acredita l’escola)
 • Certificat de la nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO

En cas d’haver-hi més demanda que oferta i empat de punts, s’utilitzarà com a desempat la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels tres primers cursos d’ESO.

Per als alumnes no admesos hi haurà llista d’espera, vàlida fins al 8 de setembre de 2021.

L’escola comunicarà l’assignació de les places a les sol·licituds presentades i com fer el pagament de la matrícula per confirmar la reserva de la plaça.

Un cop feta l’assignació, les famílies, disposaran de 10 dies naturals per fer el pagament de l’import de la matrícula. Passat aquest temps, si no s’ha fet el pagament, l’escola entendrà que renuncia a la plaça i s’avisarà, si és el cas, el següent de la llista d’espera.

El domicili familiar no és un criteri de prioritat.

Per a les sol·licituds rebudes posterior al 15 de maig:

Si un cop finalitzada aquesta assignació encara hi ha places, s’admetran les sol·licituds per ordre d’entrega, fins exhaurir les places ofertades.

Si no hi ha places vacants quedaran a la llista d’espera, darrere de totes les sol·licituds presentades abans del 15 de maig, i per ordre d’entrega. En aquest cas, no hi haurà baremació de les sol·licituds.

La sol·licitud de preinscripció s’ha d’enviar, juntament amb la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, per correu electrònic a: preinscripcions@manresa.lasalle.cat

En aquest cas no s’ha de presentar cap còpia al centre.

L’escola respondrà en 24h, a la mateixa adreça de correu electrònic del remitent, confirmant que s’ha rebut correctament i la data de registre.

Excepcionalemnt, si no es pot enviar la sol·licitud per correu electrònic es pot presentar a la secretaria de l’escola, de dilluns a divendres, de 9h a 14h i dilluns i dimecres, de 15h a 17h

Calendari de preinscripcions a batxillerat curs 21/22

Preinscripció per a alumnes cursant  4t d’ESO a La Salle Manresa
Inici del període de preinscripció a través de Sallenet23 de març de 2021
Fi del període de preinscripció8 d’abril de 2021
Publicació llista definitiva d’alumnes admesos28 d’abril de 2021
  
Preinscripció per a alumnes  provinents d’altres centres
Publicació de l’oferta de places3 de maig de 2021
Presentació de preinscripcióDe l’11 de gener al 4 de maig de 2021 (ambdós inclosos)
Primera assignació de places provisional5 de maig de 2021
Període de reclamacionsEl 6 i 7 de maig de 2021
Resolució de les reclamacions i llista definitiva d’alumnes admesos10 de maig de 2021
Publicació llista d’espera*10 de maig de 2021
Període per fer el pagament de la reservaDe l’11 al 21 de maig de 2021
Període de matrículaDe l’1 al 7 de juliol de 2021

* Si en el procés de preinscripció i matrícula d’ensenyaments obligatoris es matricula un germà/na d’un/a alumne/a de la llista d’espera, a aquest se li comptaran els 40 punts per germà/na al centre i es publicarà una nova llista d’espera actualitzada.

* Aquest calendari pot estar subjecte a canvis segons el que publiqui el Departament d’Ensenyament.

En les dates que es detallen en el calendari centre publica al seu web les llistes anonimitzades amb els resultats del procés de preinscripció.

Aquí trobareu les llistes de les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació. Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic indicant l’error o l’omissió, adjuntant-hi el document d’acreditació que correspongui escanejat o fotografiat. Respondrem amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la reclamació efectuada.

En el cas que no sigui possible presentar la reclamació electrònicament, excepcionalment, es podrà presentar presencialment.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna.