Informació general

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Cal que estigueu informats de:

 • El calendari de tot el procés,
 • Els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i reunir la documentació, si escau,
 • emplenar i presentar la sol·licitud en els períodes indicats al calendari i presentar la documentació identificativa o dels criteris al·legats (l’escola revisarà la sol·licitud i la documentació  i us enviarà un correu de confirmació),

Un cop finalitzat aquest procés, podreu consultar les llistes publicades amb els resultats a la pàgina web de l’escola (seran llistats anonimitzats) i formalitzar la matrícula (s’informarà del període per fer la matrícula).

Tota la informació del procés de preinscripció i matrícula de Batxillerat serà públic a la pàgina web de l’escola.

L’escola disposa de 70 places per cursar 1r de batxillerat.

Un cop s’hagi tancat el període d’exclusivitat per a alumnes matriculats a 4t d’ESO a La Salle Manresa, les places que quedin vacants s’assignaran a les sol·licituds provinents d’alumnes matriculats en altres centres, rebudes en convocatòria ordinària fins al 22 de març.

Per a les sol·licituds rebudes en convocatòria ordinària fins del 22 de març:

Si hi ha més oferta de places que demanda, totes les sol·licituds seran admeses.

Si hi ha més demanda de places que oferta, les sol·licituds s’ordenaran seguint els criteris de baremació.

Criteris de baremació – convocatòria ordinària:

 • Tenir algun germà/na matriculat/da en el centre  40 punts (ho acredita l’escola)
 • Germà/na antic alumne/a de Batxillerat del nostre centre  20 punts (ho acredita l’escola)
 • Certificat de la nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO

En el cas de germans/es bessons/es, si un dels dos entra el germà/na també serà admès.

En cas d’haver-hi més demanda que oferta i empat de punts, s’utilitzarà com a desempat la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels tres primers cursos d’ESO.

Per als alumnes no admesos hi haurà llista d’espera, vàlida fins al 2 de setembre de 2024.

L’escola comunicarà l’assignació de les places a les sol·licituds presentades i com fer el pagament de la matrícula per confirmar la reserva de la plaça.

Un cop feta l’assignació, les famílies, disposaran de 10 dies naturals per fer el pagament de l’import de la matrícula. Passat aquest temps, si no s’ha fet el pagament, l’escola entendrà que renuncia a la plaça i s’avisarà, si és el cas, el següent de la llista d’espera.

El domicili familiar no és un criteri de prioritat.

Per a les sol·licituds rebudes posterior al 22 de març – convocatòria extraordinària:

Les sol·licituds rebudes passat el 22 de març, és a dir en convocatòria extraordinària, s’ordenaran seguint els mateixos criteris de baremació que en la convocatòria ordinària.

Les sol·licituds presentades en convocatòria extraordinària es resoldran un cop fetes les matrícules de les sol·licituds presentades en convocatòria ordinària i en llista d’espera.

Les dates de la matrícula estan subjectes a la publicació del calendari Departament d’Educació. S’informarà de seguida que es publiqui el DOGC.

Presentació de preinscripcions: del 22 de gener al 22 de març (ambdós inclosos)

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

 • . DNI del pare/mare/tutor/a signant de la sol·licitud.
 • . DNI de l’alumne/a
 • . Llibre de família (de totes les pàgines emplenades)
 • . Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) de l’Alumne
 • . Certificat de la nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO

No s’ha de presentar cap còpia en paper al centre.

L’escola respondrà en 24-48h, a la mateixa adreça de correu electrònic del remitent, confirmant que s’ha rebut correctament i la data de registre.

Excepcionalment, si no es pot enviar la sol·licitud per correu electrònic es pot presentar a la secretaria de l’escola, de dilluns a divendres, de 9h a 14h i dilluns i dimarts, de 15h a 17h

Calendari de preinscripcions a batxillerat curs 24/25

Preinscripció per a alumnes cursant  4t d’ESO a La Salle Manresa
Inici del període de preinscripció a través de Sallenet13 de març de 2024
Fi del període de preinscripció20 de març de 2024
Publicació llista definitiva d’alumnes admesos22 de març de 2024
  
Preinscripció per a alumnes  provinents d’altres centres
Publicació de l’oferta de places3 d’abril de 2024
Presentació de preinscripcióDel 22 de gener al 22 de març de 2024 (ambdós inclosos)
Primera llista provisional8 d’abril de 2024
Període de reclamacions8 i 9 d’abril de 2024
Resolució de les reclamacions i llista definitiva d’alumnes admesos10 d’abril de 2024
Publicació llista d’espera*10 d’abril de 2024
Període per fer el pagament de la reservaDe l’11 d’abril al 25 d’abril de 2024
Període de matrículaDel 21 de juny a l’1 de juliol

* Si en el procés de preinscripció i matrícula d’ensenyaments obligatoris es matricula un germà/na d’un/a alumne/a de la llista d’espera, a aquest se li comptaran els 40 punts per germà/na al centre i es publicarà una nova llista d’espera actualitzada.

* Aquest calendari pot estar subjecte a canvis segons el que publiqui el Departament d’Educació.

En les dates que es detallen en el calendari el centre publicarà al seu web les llistes anonimitzades amb els resultats del procés de preinscripció.

Aquí trobareu les llistes de les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació. Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic ([email protected]) indicant l’error o l’omissió, adjuntant-hi el document d’acreditació que correspongui escanejat o fotografiat. Respondrem amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la reclamació efectuada.

En el cas que no sigui possible presentar la reclamació electrònicament, excepcionalment, es podrà presentar presencialment.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website